หลักสูตรการสอนขับรถยนต์

รถเกียร์ธรรมดา.ราคา 5,500 บาท

รถเกียร์ออโต้ฯ ....ราคา 4,500 บาท

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์

ระยะเวลาเรียน 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

..........................................

............