กิจกรรมการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

อบรมภาคทฤษฎี วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565

 

 

อบรมภาคทฤษฎี วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

 

 

บรรยากาศการอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

วันนี้อากาศดี ท้องฟ้าเป็นใจ นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ก่อนใช้งาน ตลอดจนการขับขี่อย่างปลอดภัยที่ถูกต้องตามกฎจราจร โดยครูฝึกผู้มากประสบการณ์

 

อบรมภาคทฤษฎี วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

ทางโรงเรียนฯได้ให้ความสำคัญในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นจิตสำนึก มารยาทฯ สิทธิ์การใช้ทางและเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจ

จนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง และผู้อื่น เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพต่อไป

 

 

กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 หลักสูตรรถยนต์และรถจักรยานยนต

เรียนเสร็จ สอบที่โรงเรียน ทุกคนได้ใบขับขี่ต้องขับรถอย่างปลอดภัย

 

 

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 อบรมภาคทฤษฎี หลักสูตรรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

เรียนเสร็จ สอบที่โรงเรียน ทุกคนได้ใบขับขี่ต้องขับรถอย่างปลอดภัย

 

 

 

ภาพกิจกรรมการอบรมขับขี่ปลอดภัยวันที่ 20 มีนาคม 2565

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 อบรมภาคทฤษฎี หลักสูตรรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

เรียนเสร็จ สอบที่โรงเรียน ทุกคนได้ใบขับขี่ต้องขับรถอย่างปลอดภัย

 

 

 

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 อบรมภาคปฏิบัติ รถจักรยานยนต์

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 อบรมภาคทฤษฎี หลักสูตรรถยนต์และรถจักรยานยนต์

เรียนเสร็จ สอบที่โรงเรียน ทุกคนได้ใบขับขี่ต้องขับรถอย่างปลอดภัย

 

 

 

27 ก.พ. 2565

อบรมการขับขี่ปลอดภัยภาคสนาม ไม่ว่าจะเรื่องการตรวจเช็ครถ รอบๆตัวรถ หรือการตรวจเช็คเรื่องยนต์

และส่วนประกอบอื่นๆก่อนการใช้งาน รวมไปถึงป้ายและสัญลักษณ์ต่างอย่างละเอียด

 

 

20 ก.พ. 2565

อบรมการขับขี่ปลอดภัยภาคสนาม ไม่ว่าจะเรื่องการตรวจเช็ครถ รอบๆตัวรถ หรือการตรวจเช็คเรื่องยนต์

และส่วนประกอบอื่นๆก่อนการใช้งาน รถต้องพร้อม คนต้องพร้อมถึงจะเดินทางได้

 

 

 

13 ก.พ. 2565

อธิบายการปฏิบัติตามเครื่องหมายจารจรในสนาม ในระหว่างการอบรมฯ การขับขี่ปลอดภัย

เนื่องจากป้ายและเครื่องหมายต่างๆนั้นสำคัญมากๆ โดยเฉพาะหากต้องเดินทางในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย

 

 

โรงเรียนพร้อม ครูพร้อม สนามมาตรฐาน

ครูมีประสบการณ์พร้อมใบอนุญาติทุกคน

 

จักรยานยนต์ใครก็ขับได้ แต่ขับยังไงให้ปลอดภัย เรื่องนี้สำคัญ

 

รถยนต์ สอนละเอียด แม้แต่การบำรุงเครื่องยนต์

 

พร้อม!!

 

ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกอย่างต้องปลอดภัย

 

เรียนง่าย แต่ต้องปลอดภัย มีมาตรฐาน

 

ยินดีต้อนรับทุกคน

 

มาเรียนกันเยอะๆ

 

อบรมโดยวิทยากรณ์ผู้มากประสบการณ์

 

การขับรถ ทุกรายละเอียดล้วนสำคัญ ต้องตั้งใจฟัง

 

บรรยากาศห้องอบรม

 

ถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ต้องรู้วิธีการดูแลรถที่เรารัก

 

ก่อนเรียนการขับต้องตรวจความพร้อมของรถกันก่อน โดยเฉพาะรอบๆตัวรถ

 

เรียนด้วยประสบการณ์จริง ขับออกถนนจริง

 

หลังจากเรียนจบ รับใบประกาศพร้อมถ่ายใบขับขี่ได้เลย

 

บรรยากาศการสอบภาคทฤษฏีที่โรงเรียนฯ